Parafudrlar - NORA A.Ş.

İçeriğe git

Ana menü:

Parafudrlar


Alçak Gerilim Parafudrlar

Kullanım Amacı ve Özellikleri:
Yıldırım düşmeleri, yüksek gerilim hat arızaları ve kesici açması gibi nedenlerle, enerji iletim hatlarında yüksek gerilim
dalgalanmaları oluşur.Bu dalgalanmaların hasar etkisini önleyen cihazlardır. Enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırı
gerilimi toprağa deşarj ederek koruma yaparlar.

PARAFUDR TİPLERİ:

B SINIFI (T1-Tip1):
Yıldırım darbe gerilimine karşı koruma (10/350 µs darbe eğrisi)
Binanın  50 m civarında yıldırıma karşı paratoner varsa, Tip 1 parafudr seçimi yapılmalıdır. Tip 1 parafudrlar alçak gerilim
tesisatlarında besleme hattının binaya girdiği en yakın noktada kullanılır. Alçak gerilim tesisleri için yıldırıma karşı koruyucu
parafudr sınıfıdır. Trafo Binaları ve ya Ana Panolarda, Elektrik sayacı öncesinde kullanılırlar.

C SINIFI (T2-Tip2):
Şebeke aşırı gerilimine karşı koruma (8/20 µs darbe eğrisi)
Bina içi kaynaklı geçici aşırı gerilimlere karşı koruma yapabilmek için tesisattaki her bir tali dağıtım panosuna ilave olarak .Tip
2. parafudrlar yerleştirmelidir. Alçak Gerilim tesisleri için aşırı gerilim sınırlayıcısı parafudrlardır. Tali panolarda, Elektrik sayacı
sonrasında kullanılmaktadırlar.

D SINIFI (T3-Tip3):
Data ve sinyal hatların korunması (1,2/50 µs darbe eğrisi)
Alçak Gerilim tesislerinde Elektronik Cihazların korunması için kullanılırlar. Korumak istediğimiz bilgisayar, fotokopi makineleri,
televizyon, kamera, telekomünikasyon sistemleri gibi hassas elektronik cihazların Tip 2 parafudrun bulunduğu dağıtım panosuna
olan uzaklığı 30m.yi aştığı durumlarda ek olarak Tip 3 uygulaması yapılmalıdır.

B+C SINIFI (T1+T2):
Tip1 ve Tip 2 parafudrların bir kombinasyonudur. Hem Yıldırım Gerilim Darbesi hem de Şebeke Gerilim Darbesine karşı koruma
yapar. Ana dağıtım panosu ve tali dağıtım panoları arası mesafenin 10 metreyi aşması durumunda kullanılması tavsiye edilir.


Yıldırıma maruz kalma seviyesine göre parafudr seçimi:
YILDIRIM DARBE AKIM SÜRESİ (B SINIFI Koruma)

10 µsn Yıldırım Darbesinin maksimum değere ulaştığı süre
350 µsn Yıldırım Darbesinin değerini yarıladığı süredir.ŞEBEKE DARBE AKIM SÜRESİ (C SINIFI Koruma)

8 µsn Şebeke Darbesinin maksimum değere ulaştığı süre
20 µsn Şebeke Darbesinin değerinin yarıya indiği süredir.

Binada paratoner uygulaması yoksa
C tipi şebeke panolarına uyumlu parafudr kullanmak gerekmektedir.
Normal durumlarda hatta bağlı parafudr toprağa akım geçirmez. Aşırı gerilim geldiğinde parafudr çok hızlı bir şekilde iletime
geçerek, gelen aşırı gerilimi toprağa boşaltır. Aşırı gerilim etkisi geçince tekrar normal çalışmaya döner.

Parafudr üzerindeki gösterge “Yeşil” ise devrede olduğu,
“Kırmızı” ise açma yaptığını, koruma yaparak devre dışı kaldığını gösterir.

Uyarı : Sadece cihazın önüne parafudr koyduğunuzda cihaz şebeke dalgalanmalarına karşı koruma yapmakta ancak, yıldırama
karşı korumamaktadır. Eğer yıldırıma karşı tam bir koruma isteniyorsa ana panoya mutlaka parafudr konulmalıdır.

Genel olarak,
Baradan çıkan Ana Hat önce Ana Sigortaya (Devre Kesici), sonrasında Parafudra ve ondan da Toprak Hattına bağlanmalıdır.
Bu Bağlantı kablosu en az 6mm2 kesitli seçilmelidir. Bu sıralı bağlantının toplam boyu 50cm yi aşmamalıdır. Parafudr girişinden
paralel köprülemeler sonraki koruma cihazlarına (Kaçak Akım Rölesi, Koruma Rölesi vb..) yapılmalıdır.

In      : Nominal Deşarj Akımı (3 kez)
Imax : Şebeke Maksimum Darbe Dayanma Deşarj Akımı (8/20 µs) (1 kez)
Iimp  : Yıldırım Darbe Dayanma Deşarj Akımı (10/350 µs)  (3 kez)
 
Uc : Çalışma Gerilimi (Sürekli Çalışma Gerilimi)
Up : Koruma Gerilimi (Yıldırım ve ya Şebeke Aşırı Gerilimi)


Pano Yük Akımına Göre Bağlantı Seçimi:
 
1) Ana Sigorta (Devre Kesici) kablosundan parafudra ve parafudr hattından yük tarafına bağlantı.
Bu yöntem, 100A altındaki yük dağıtım panoları için uygundur. Kullanılan kablo kesiti yük akımına göre seçilmelidir.


2) Ana Sigorta (Devre Kesici) kablosundan parafudra, Ana sigorta (Devre Kesici) çıkışından hemen yük tarafına bağlantı.
100A den büyük yük dağıtım panoları için uygundur.

 

 

Koruyucu iletken kesiti bağlı elektrik yükünden etkilenmez, ancak uzunluğu 50cm'yi geçmemelidir. Topraklama kablosu 6 mm²
ve üzeri kullanılmalıdır. Aşırı gerilim koruma cihazındaki arızanın, hattaki elektrik şebekesi korumasının normal çalışmasını
etkilememesi için
10-20kA parafudrlar için 16A Sigorta (Devre Kesici)
20-40kA parafudrlar için 32A Sigorta (Devre Kesici)
25-50kA parafudrlar için 40A Sigorta (Devre Kesici)
40-60kA parafudrlar için 50A Sigorta (Devre Kesici)
ile bağlanmalıdır.24ESEM  ALÇAK GERİLİM PARAFUDR

ÜRÜN KODUÜRÜN ADISINIF (TİPİ)KUTUP SAYISIYILDIRIM DARBE AKIMI (Iimp)ANMA DEŞARJ AKIMI (In)MAX. DEŞARJ AKIMI (Imax)ÇALIŞMA GERİLİMİ (Un)
KORUMA GERİLİMİ (Up)
KUTU/KOLİ ADEDİ
1651
ESP1 40-C/275
C (T2)
1P

20kA
40kA
275 V
1,4 kV
1/128
1652
ESP1 40-C/385
C (T2)
1P

20kA
40kA
385 V
1,7 kV
1/128
1653
ESP1 40-C/420
C (T2)
1P

20kA
40kA
420 V
1,9 kV
1/128

1654
ESP1 7/50-BC/275
B+C (T1,T2)
1P
7kA
25kA
50kA
275 V
1,5 kV
1/128
1655
ESP1 7/50-BC/285
B+C (T1,T2)
1P
7kA
25kA
50kA
385 V
2,0 kV
1/128
1656
ESP1 7/50-BC/420
B+C (T1,T2)
1P
7kA
25kA
50kA
420 V
2,1 kV
1/128


1657
ESP1 60-BC/275
B (T1)
1P

30kA
60kA
275 V
1,5 kV
1/128
1658
ESP1 60-BC/385
B (T1)
1P

30kA
60kA
385 V
2,0 kV
1/128
1659
ESP1 60-BC/420
B (T1)
1P

30kA
60kA
420 V
2,1 kV
1/128

1660
ESP1 20-BC/275
D (T3)
1P

10kA
20kA
275 V
1,2 kV
1/128
1661
ESP1 20-BC/285
D (T3)
1P

10kA
20kA
385 V
1,5 kV
1/128
1662
ESP1 20-BC/420
D (T3)
1P

10kA
20kA
420 V
1,6 kV
1/128

ÜRÜN KODUÜRÜN ADISINIF (TİPİ)KUTUP SAYISIYILDIRIM DARBE AKIMI (Iimp)ANMA DEŞARJ AKIMI (In)MAX. DEŞARJ AKIMI (Imax)ÇALIŞMA GERİLİMİ (Un)
KORUMA GERİLİMİ (Up)
KUTU/KOLİ ADEDİ
1663
ESP2 40-C/275
C (T2)
2P

20kA
40kA
275 V
1,4 kV
1/64
1664
ESP2 40-C/385
C (T2)
2P

20kA
40kA
385 V
1,7 kV
1/64
1665
ESP2 40-C/420
C (T2)
2P

20kA
40kA
420 V
1,9 kV
1/64

1666
ESP2 7/50-BC/275
B+C (T1,T2)
2P
7kA
25kA
50kA
275 V
1,5 kV
1/64
1667
ESP2 7/50-BC/285
B+C (T1,T2)
2P
7kA
25kA
50kA
385 V
2,0 kV
1/64
1668
ESP2 7/50-BC/420
B+C (T1,T2)
2P
7kA
25kA
50kA
420 V
2,1 kV
1/64


1669
ESP2 60-BC/275
B (T1)
2P

30kA
60kA
275 V
1,5 kV
1/64
1670
ESP2 60-BC/385
B (T1)
2P

30kA
60kA
385 V
2,0 kV
1/64
1671
ESP2 60-BC/420
B (T1)
2P

30kA
60kA
420 V
2,1 kV
1/64

1672
ESP2 20-BC/275
D (T3)
2P

10kA
20kA
275 V
1,2 kV
1/64
1673
ESP2 20-BC/285
D (T3)
2P

10kA
20kA
385 V
1,5 kV
1/64
1674
ESP2 20-BC/420
D (T3)
2P

10kA
20kA
420 V
1,6 kV
1/64

ÜRÜN KODUÜRÜN ADISINIF (TİPİ)KUTUP SAYISIYILDIRIM DARBE AKIMI (Iimp)ANMA DEŞARJ AKIMI (In)MAX. DEŞARJ AKIMI (Imax)ÇALIŞMA GERİLİMİ (Un)
KORUMA GERİLİMİ (Up)
KUTU/KOLİ ADEDİ
1675
ESP3 40-C/275
C (T2)
3P

20kA
40kA
275 V
1,4 kV
1/40
1676
ESP3 40-C/385
C (T2)
3P

20kA
40kA
385 V
1,7 kV
1/40
1677
ESP3 40-C/420
C (T2)
3P

20kA
40kA
420 V
1,9 kV
1/40

1678
ESP3 7/50-BC/275
B+C (T1,T2)
3P
7kA
25kA
50kA
275 V
1,5 kV
1/40
1679
ESP3 7/50-BC/285
B+C (T1,T2)
3P
7kA
25kA
50kA
385 V
2,0 kV
1/40
1680
ESP3 7/50-BC/420
B+C (T1,T2)
3P
7kA
25kA
50kA
420 V
2,1 kV
1/40


1681
ESP3 60-BC/275
B (T1)
3P

30kA
60kA
275 V
1,5 kV
1/40
1682
ESP3 60-BC/385
B (T1)
3P

30kA
60kA
385 V
2,0 kV
1/40
1683
ESP3 60-BC/420
B (T1)
3P

30kA
60kA
420 V
2,1 kV
1/40

1684
ESP3 20-BC/275
D (T3)
3P

10kA
20kA
275 V
1,2 kV
1/40
1685
ESP3 20-BC/285
D (T3)
3P

10kA
20kA
385 V
1,5 kV
1/40
1686
ESP3 20-BC/420
D (T3)
3P

10kA
20kA
420 V
1,6 kV
1/40

ÜRÜN KODUÜRÜN ADISINIF (TİPİ)KUTUP SAYISIYILDIRIM DARBE AKIMI (Iimp)ANMA DEŞARJ AKIMI (In)MAX. DEŞARJ AKIMI (Imax)ÇALIŞMA GERİLİMİ (Un)
KORUMA GERİLİMİ (Up)
KUTU/KOLİ ADEDİ
1687
ESP4 40-C/275
C (T2)
4P

20kA
40kA
275 V
1,4 kV
1/32
1688
ESP4 40-C/385
C (T2)
4P

20kA
40kA
385 V
1,7 kV
1/32
1689
ESP4 40-C/420
C (T2)
4P

20kA
40kA
420 V
1,9 kV
1/32

1690
ESP4 7/50-BC/275
B+C (T1,T2)
4P
7kA
25kA
50kA
275 V
1,5 kV
1/32
1691
ESP4 7/50-BC/285
B+C (T1,T2)
4P
7kA
25kA
50kA
385 V
2,0 kV
1/32
1692
ESP4 7/50-BC/420
B+C (T1,T2)
4P
7kA
25kA
50kA
420 V
2,1 kV
1/32


1693
ESP4 60-BC/275
B (T1)
4P

30kA
60kA
275 V
1,5 kV
1/32
1694
ESP4 60-BC/385
B (T1)
4P

30kA
60kA
385 V
2,0 kV
1/32
1695
ESP4 60-BC/420
B (T1)
4P

30kA
60kA
420 V
2,1 kV
1/32

1696
ESP4 20-BC/275
D (T3)
4P

10kA
20kA
275 V
1,2 kV
1/32
1697
ESP4 20-BC/285
D (T3)
4P

10kA
20kA
385 V
1,5 kV
1/32
1697
ESP4 20-BC/420
D (T3)
4P

10kA
20kA
420 V
1,6 kV
1/32
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön